Cải tạo vườn hoa Lê Chân  (04/02/2015)
cải tạo vườn hoa Lê Chân
Cải tạo dải cây xanh hồ Tam Bạc  (04/02/2015)
Cải tạo dải cây xanh hồ Tam Bạc
Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Công viên An Biên  (03/02/2015)
Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Công viên An Biên
Xem thêm...

Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng là Doanh nghiệp phục vụ công ích, đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực xây dựng, phát triển, duy tu, bảo trì, chăm sóc hệ thống các vườn hoa, công viên và hệ thống cây xanh của đô thị thành phố Hải Phòng.

Với bề dày kinh nghiệm trên 45 năm cùng với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên ngành gồm 40 người có trình độ đại học trở lên  và gần 200 công nhân lành nghề, mô hình tổ chức hoạt động của Công ty gồm 04 Xí nghiệp Duy tu các vườn hoa công viên, cây xanh dải phân cách, các đảo giao thông cửa ô ra vào thành phố, 01 Xí nghiệp cây xanh đô thị và 01 Xí nghiệp vườn ươm cây, hoa. Công ty quản lý toàn bộ hệ thống các vườn hoa công viên, hệ thống cây xanh đô thị của 04 quận nội đô thành phố gồm: Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng và Hải An.

Mục tiêu hoạt động của Công ty là phát triển các hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh do chủ sở hữu định hướng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dịch vụ công ích, đảm bảo lợi ích của chủ sở hữu, doanh nghiệp và người lao động, bảo toàn vốn chủ sở hữu, làm tròn nghĩa vụ kinh doanh theo quy định của pháp luật, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động trong Công ty, làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước.

Xem tiếp