Công viên cây xanh > Thông tin ngoài trang chủ
Liên hệ
Liên hệ

 

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công viên, Cây xanh Hải Phòng.

- Tên Công ty bằng tiếng Việt viết tắt: Công ty Cổ phần Công viên, Cây xanh Hải Phòng.

- Tên Công ty bằng tiếng Anh:

                                          HaiPhong Green Park Joint Stock Company.

- Trụ sở chính: Số 26 Lương Khánh Thiện, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 0225.3847033 – 0225.3847032 – 0225.3640045. Fax: 0225.3847240.

- E.mail: ctycongviencayxanh@haiphong.gov.vn

- Mã số thuế: 0201093967.