Công viên cây xanh > Thông tin ngoài trang chủ
Liên hệ
Liên hệ

 

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

- Tên Công ty bằng tiếng Việt viết tắt: Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

- Tên Công ty bằng tiếng Anh:

                                          HaiPhong Green Park Joint Stock Company.

- Trụ sở chính: Số 53 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 0313.847033 – 0313.847032 – 0303.640045. Fax: 0313.847240.

- E.mail: ctycongviencayxanh@haiphong.gov.vn

- Mã số thuế: 0201093967.