Công viên cây xanh > Thông tin ngoài trang chủ
Lĩnh vực hoạt động
Lĩnh vực hoạt động

Mục tiêu hoạt động của Công ty là phát triển các hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh do chủ sở hữu định hướng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dịch vụ công ích, đảm bảo lợi ích của chủ sở hữu, doanh nghiệp và người lao động, bảo toàn vốn chủ sở hữu, làm tròn nghĩa vụ kinh doanh theo quy định của pháp luật, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động trong Công ty, làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước.

* Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

TT

Tên ngành

Mã ngành

1

Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan:

- Trồng cây, chăm sóc và duy trì công viên, vườn hoa và các khu công cộng khác.

- Tư vấn thiết kế, khảo sát lập dự toán và giám sát thi công các công việc thuộc lĩnh vực công viên, cây xanh (trừ tư vấn thiết kế, khảo sát, lập dự toán và giám sát công trình xây dựng)

8130

2

Trồng hoa, cây cảnh

0118

3

Trồng cây xanh bóng mát

0129

4

Ươm giống cây lâm nghiệp

0210

5

- Bán buôn hoa và cây cảnh

- Bán buôn cá cảnh, chim cảnh

4620

6

Sản xuất phân bón và hợp chất Nitơ

2012

7

- Bán buôn phân bón

- Bán buôn bàn, ghế đá granitô

4669

8

Sản xuất các loại đất màu

3290

9

Sản xuất các loại chậu, lọ gốm sứ

2393

10

Sản xuất bêtông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao

2395

11

Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá

2396

12

- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh

- Bán buôn hoa lụa, hoa nghệ thuật

- Bán buôn bàn, ghế gỗ

4649

13

Bán buôn xi măng

4663

14

Xây dựng công trình công viên, cây xanh

4220

15

Hoạt động chế tác non bộ, tiểu cảnh

4390

16

Nuôi cá cảnh

0322

17

Nuôi chim cảnh

0149

18

Sản xuất các cấu kiện kim loại

2511

19

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc bảo dưỡng hệ thống công viên, cây xanh

8559

20

- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp

- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

7730

21

Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề

9321

22

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

5210

23

Hoạt động dịch vụ trông coi các phương tiện giao thông đường bộ

5221

24

Bán lẻ hoa, cây cảnh

4773

25

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

5610

* Sản phẩm dịch vụ chính:

Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan, bao gồm: Trồng cây, chăm sóc và duy trì công viên, vườn hoa và các khu công cộng khác; Tư vấn thiết kế, khảo sát lập dự toán và giám sát thi công các công việc thuộc lĩnh vực công viên, cây xanh (trừ tư vấn thiết kế, khảo sát, lập dự toán và giám sát công trình xây dựng).